Owner g2b/Wfigb evento REGCOPEMI Camp. Regionale Cp. Op. EMI - Apr 21, 2024 - Apr 21, 2024 Wfigb
- - - organizzatore F0030 BRIDGE BOLOGNA
by PCM direttore BNL359 BONFERRONI ANGELA
M e n u  
  A sessione 2 / 2
- score coppia A
- cumulata A
- sessione A
- mani / fiches A
  A sessione 1 / 2
- score coppia A
- sessione A
- mani / fiches A